Kalibrování a cejchování vah
    pm-vahy@seznam.cz     Zajišťujeme:

    - konzultace a rozlišení měřidel stanovených (podléhajících cejchu) a kontrolních (kalibrovatelných)
    - využití zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a návazných vyhlášek
    - stanovená měřidla : váhy pro výpočet ceny, využívané v přímém prodeji, váhy ve zdravotnictví,
    - kalibrování kontrolních a technologických měřidel pomocí ověřených etalonů - vystavení kalibračního listu
    - příprava na úřední ověření a zajištění úředního ověření přes ČMI u vah stanovených
    - nabízíme a kalibrujeme váhy KPZ, Ohaus, CAS, KERN, Digi

    Více o kalibracích a cejchování na Váhy PM - kalibrace a cejchování vah


               

    Výběr cejchované obchodní váhy

    Zpět na hlavní menu