Laboratorní analytická váha Adventurer PRO analytický     PM - Váhy     pm-vahy@seznam.cz     ..728 199 962

    Zpět na laboratorní váhy

   

  Typ                       Váživost       Dílek skutečný     Dílek cejchovaný       Úředně ověřená     Cena Kč bez DPH

  AV264                   260 g                 0,0001 g                     x                               ne                       34 500,00

  AV264C                 260 g                 0,0001 g                     x                               ne                       39 700,00

  AV264CM               260 g                 0,0001 g                 0,001 g                       ano                       43 000,00


  Rozměr plošinky Ø 90 mm (d = 0,0001g)

  C = váha vybavená vnitřními etalony pro interní kalibrací
  (rychlá operativní kalibrace u verze CM se nemusí provádět 2. stupeň úř. ověření, jen instalace)
  M = cejchovaná - úředně ověřená verze (stanovené měřidlo)

  U vah s dílkem 0,0001 g a 0,001 g je součástí vybavení skříňka proti větru